Veiling 2022

Zoals vanouds hadden wij weer onze veiling van bomen en aanverwante artikelen.

Ook nu weer was de morgen druk bezocht er waren meerdere artikelen die geveild werden

Dit alles onder de bezielende ogen van Bert Eymael onze veilingmeester

Er wisselde vele bomen en andere artikelen van eigenaar er werden meerdere bonsaischalen

geveild tegen leuke prijzen.

Op toerbeurt kwamen er bomen dan weer boeken of bonsaischalen of gereedschap voorbij.

Er waren ook meerdere jaargangen van bonsaifocus die de revue passeerden.

Al de bomen die geveild werden waren al meerdere jaren in training geweest wat ook,

wel aan de boom te zien was, op een paar na wisselde alle bomen van eigenaar

deze morgen.

Tussen door was er gelegenheid voor een kopje koffie of een grap,

dit alles maakte dat het een gezellige morgen was voor de aanwezigen.

Mogelijk zien we de bomen nog een keer terug op onze bonsai morgens in de toekomst.

Met hartelijke dank voor allen die hand en spandiensten hebben verricht deze morgen,

zodat het toch een geslaagde morgen is geworden.

Nu weer op tot het volgende jaar voor een nieuwe veiling in 2023.


Met een vriendelijke groet,

P Verstegen.