Boombespreking Chris Verstappen

De weersinvloeden spelen ook een rol bij de ontwikkeling van de boom.

Denk aan vocht,wind,warmte, winters weer!

Dit alles heeft invloed op de beworteling van de boom.

Om goed te kunnen groeien heeft de boom elk levensjaar in de volle grond, 1 kuub bewortelbare grond nodig.

Een boom kan een druk van 16 atmosfeer hebben om sapstroom te regelen.

Het type grond is afhankelijk van de soort, denk aan kalkminnende soorten, zuurminnende soorten enz.

Verder nog enkele punten:

Zwammen die via de wortels naar binnen komen kunnen fataal voor de boom zijn.

Het kan wel 20 jaar duren voordat de boom doodgaat.

De beuk kan slecht tegen zout water, de Acer Compestere is er beter tegen bestand.

Maar let wel, het is niet goed voor de bomen als ze er lang aan worden blootgesteld.

Porieën in de grond zijn belangrijk voor de boom. Dan kan hij water maar ook zuurstof opnemen.

Hitte en stress zijn slecht voor de boom.

Een jute mat of kokosmat kan helpen om hitte/stress te reduceren.

Het snoeien van de boom: Let er altijd op dat er voldoende nieuwe knoppen zitten op de tak, die men gaat snoeien.

Arbotape heeft op de boom een positieve werking. Het zorgt voor een goede callus vorming waardoor de wond goed geneest.

Als een boom niet vitaal is:

De boom mag dan niet worden gesnoeid, dit geeft stress.

Zelfs sterfte van delen van de boom kan het gevolg zijn.

Een honingzwam heeft zwarte draden in het hout, waarmee hij zich voedt.

Deze zijn slecht voor de boom en uiteindelijk zal de boom doodgaan.

Het hout van de boom wordt door de zwam verder afgebroken.

Verder liet hij via een geluidsmonitor zien waar goede en slechte plekken zitten in de stam van een boom.

Groetjes Frans


Galerij