zondag 11 oktober 2015 zijn we binnen de vereniging gestart met het vormen van taxus bomen.

De bedoeling is om deze bomen door de leden van de vereniging te verzorgen over een periode van ca 8 tot 12 maanden en dan tijdens een bijeenkomst over te gaan naar een andere verzorger.

Alle handelingen worden uitgevoerd in overleg met de groep, tijdens een van de bijeenkomsten.

Op zondag 11 oktober 2015 hebben zich twee leden gemeld om Om de boom te vormen in overleg met een aantal leden van hun “groep”.

We kunnen stellen dat de start van dit project al een succes mag worden genoemd gezien de discussies die hebben plaats gevonden waardoor er een volgende bijeenkomst verder gewerkt wordt aan de eerste vormgeving.

Door dit project willen we de samenspraak en samenwerking onder de leden nog meer stimuleren.

We blijven de voortgang via foto-rapportage volgen op onze site.
Op deze eerste bijeenkomst zijn de planten opgeschoond en de overbodige takken weggenomen.

Dit is gebeurd in drie groepen van ca 7 deelnemers, dus discussie heeft genoeg plaatsgevonden.

14 mei 2017 zijn de bomen ter bespreking meegebracht en zullen van verzorger wisselen.

Gerard Doumen heeft als mentor beide bomen besproken en een planning gemaakt over de aanpak.

Hans Peeten heeft een tekening gemaakt waarin de opbouw vastgelegd is.

Boom 1, hier wordt de top ingekort om de onder liggende takken meer licht te geven waardoor zij zich beter en sneller zullen ontwikkelen.

Gekozen is voor een half cascade.

Boom 2, deze boom wordt in opgaande stijl gevormd en de gesteltakken, die uitgekozen zijn, zullen worden bedraad nu ze nog goed buig- en vormbaar zijn.

Voorlopig wordt de bovenste te bedraden tak de achtertak: dus wachten op uitlopers lager op de stam is de uitdaging.

8 oktober 2017 zijn de twee taxusbomen besproken op de bijeenkomst door Dominique Bosch, allebei de bomen zijn bedraad door de verzorgers.

Boom nr 1 krijgt advies om eerste tak qua stand te weizigen om een wat vloeiendere lijn te krijgen.

Boom nr 2 heeft in de top twee “zwaardere” takken die ingekort worden om mee uitlopers te krijgen om straks een top te maken.

Boom 1

Boom 2

Zondag 11 maart 2019 tijdens de bijeenkomst VERPOTTEN zijn de twee bomen in een kleinere schaal gezet, als voorbereiding voor het plaatsen in een bonsai pot.

Boom 1 Boom 2

15 mei 2022 zijn beide bomen , na een verblijftijd bij onze secretaris, meegenomen door twee leden die de zorg op zich nemen.

Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van onze vereniging in “de greswaren” is boom 1 als demo boom gesnoeid en bedraad. Het resultaat is in volgende foto’s te zien. De boom is door dezelfde verzorger meegenomen om hem verder te verzorgen, de eerste tijd uit de zon houden is hem bekend.

Zo zijn we begonnen: Dit is het resultaat:

Afbeelding