Veiling

Veiling Procedure 2024

Beste leden,

Misschien is jullie eerste reactie, overdreven voor eenmaal per jaar een kleine veiling.

Hier ben ik het gedeeltelijk mee eens.

Op eerste plaats is het doel, dat we samen een gezellige morgen hebben met een zoveel mogelijk WIN-WIN situaties voor kopers en verkopers. Situatie die onduidelijk zijn door een niet helemaal juiste procedure proberen we te vermijden. Vaak kunnen we dit in goede harmonie samen oplossen. Maar liever vermijden we deze situaties. Het is pas geslaagd als iedereen er een goed gevoel bij heeft en dat iedereen volop kan mee genieten zonder al te veel ruis tijdens het veilen.

 

Vorig jaar heb ik na afloop alle punten voor verbetering eens op een rij gezet. Dit jaar kunnen er zomaar veel kopers aanwezig zijn, dus was het zeker de moeite waard alle, mogelijke verbeteringen de revue te laten passeren. Dit heeft geleid tot de “Veiling Procedure 2024”. Het zal ongetwijfeld veel meer rust geven tijdens het veil proces.

Voorwaarde is wel dat eenieder er zich aan houdt en er correct mee omgaat. De opzet is zodanig uitgevoerd, dat we er volgens jaar weer gebruik van kunnen maken.

 

Mochten jullie tijdens deze veiling nog opmerkingen hebben ter verbetering, laat dit dan aan mij persoonlijk weten, zodat we geen misverstanden introduceren. Het bestuur wenst jullie allemaal een hele mooie veilingmorgen toe. Hopelijk zijn jullie allemaal bereid deze procedure even door te nemen, zeker diegene die items aanbieden. Het bestuur is jullie hiervoor dankbaar.    

 

Naar handleiding “Veiling Procedure 2024”        

 

Laten ik mezelf als voorbeeld nemen:

Ben van plan met drie introducees en 4 bomen (objecten) naar de veiling te komen.

Eerst melden aan de ingang bij de penningmeester. Deze overhandigd jou jouw persoonlijke deelnemerskaart (veilingcodes leden bonsai vereniging N&M Limburg kun je vinden op de overzichten die overal hangen en op de website staan) (L04). Tevens ontvang ik een drietal persoonlijke deelnemerskaarten voor mijn introducees, die aan mij gekoppeld zijn door middel van de veilingcode (A04, B04 en C04). Dan maak ik kenbaar dat ik 4 bomen (objecten) heb om te veilen. Hiervoor ontvang ik vier uniek genummerde kavelkaarten (in dit geval K44 t/m K47). Deze dienen goed te worden ingevuld. Zijn ze onvolledig of niet juist ingevuld, dan wordt de objecten niet geveild. Voor correct invullen zie handleiding op website.

 Rob Broens

Scroll naar boven